Vụ việc xảy ra tại đồn cảnh sát Huay Kwang, Thái Lan. Điều đặc biệt là sau một hồi thuyết phục, viên cảnh sát chạy đến ôm kẻ tấn công.

Chi Lê