Người đàn ông phi thân như phim chưởng khi bị gió bão thổi

Gốc
Người đàn ông đang ôm cột dưới mái che trước cửa hàng để tránh bão thì bị gió mạnh thổi tốc lên. May mắn là anh ta trèo xuống được và chạy tìm chỗ trú ẩn khác.