Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người đảng viên, thương binh làm kinh tế giỏi

Gốc

ND – Ông Đỗ Xuân Thọ, thương binh ¾ tại xã Minh Nông, TP Việt Trì là một trong những tấm gương làm kinh tế giỏi với việc kinh doanh dịch vụ vận tải.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127117&sub=51&top=37