Người đập khối bê tông kể lúc phát hiện 2 thi thể ở Bình Dương

Gốc
'Anh công an nói có một người khoan khối bê tông nhưng nghe mùi hôi quá nên sợ hãi bỏ chạy. Tôi vào đập bể khối bê tông thì lòi ra cơ thể người', ông Nguyễn Mạnh Hùng kể.

Nhóm Phóng viên