Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người đi chợ "như bị đánh rơi tiền"

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Khi thị trường sốt giá, lương thực và thực phẩm luôn là nhóm hàng nhạy cảm nhất và thuộc diện "phản ứng nhanh" nhất. Lương thực, thực phẩm tăng giá, đã "đánh" trực tiếp vào túi tiền của tất cả mọi người dân, không kể thành phần, tầng lớp trong xã hội.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/10/77740.cand