Người đưa thư đi bộ nhiều nhất VN

Gốc
Một ngày, ông Bình phải đưa báo đến 16 cơ quan, đoàn thể (8 chi bộ, 5 xóm, 3 trường) và khoảng 30 bức thư đến bà con trong xã. Đó là chưa kể công văn hay thư báo khẩn cần phải chuyển bất cứ thời gian nào trong ngày.

Tin nóng

Tin mới