Người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm về công tác tiếp công dân

Đây là một trong những nội dung được đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chiều 14-7.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau 3 năm triển khai Quy định số 11, công tác tiếp dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Thái Nguyên quan tâm thực hiện nghiêm túc và bước đầu đạt kết quả tích cực. Ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân được nâng lên rõ rệt. Công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm...

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 17, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, nhất là lực lượng Công an đã tập trung nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình trên các lĩnh vực an ninh, trật tự; tập trung phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý hiệu quả, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự...

Với Chỉ thị số 18, Thái Nguyên đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; từng bước củng cố, tăng cường tiềm lực trong thế trận khu vực phòng thủ. Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định số 11 và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay và mô hình sáng tạo, hiệu quả tại cơ sở; chỉ rõ hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các quy định, chỉ thị trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Công tác tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; bảo đảm an ninh, trật tự; quốc phòng, quân sự địa phương là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, liên hệ chặt chẽ với nhau và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ thị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an ninh, trật tự, quân sự, quốc phòng trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Công an, Quân đội với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủyPhạm Hoàng Sơn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và Chỉ thị số 17-CT/TU, Chỉ thị số 18-CT/TU.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định số 11 và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhị Hà - Mạnh Hùng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/nguoi-dung-dau-truc-tiep-lanh-dao-va-chiu-trach-nhiem-ve-cong-tac-tiep-cong-dan-303259-97.html