Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người giải mã địa bạ cổ

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Bộ địa bạ cổ nhất và đầy đủ nhất nước ta là bộ địa bạ soạn dưới thời Gia Long. Sau khi ổn định quốc gia, vua Gia Long đã tổ chức cho chép địa bạ, ghi lại diện tích từng làng, vị trí, cách sử dụng, chủ sở hữu… của toàn bộ đất đai các làng xã Việt Nam, từ cực Bắc cho đến mũi Cà Mau.