Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người hiến mô phải được tư vấn

Hanoinet - Theo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, trước khi lấy mô ở người hiến còn sống, trung tâm phải tiến hành tư vấn, kiểm tra các thông số sinh học của người hiến mô.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=57568