Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người học phải tự giải cứu!

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới thì tại Việt Nam, khoảng 60% lao động trẻ tốt nghiệp từ các trường dạy nghề và trường cao đẳng cần được đào tạo lại ngay sau khi tuyển dụng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=28801