Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người học sẽ có lợi khi trường đã được kiểm định

Báo Tiền Phong
Gốc

Hầu hết các chuyên gia về giáo dục đều đồng ý như vậy, bởi vì các trường được kiểm định phương pháp giảng dạy của giảng viên, chất lượng đào tạo, dịch vụ hỗ trợ của nhà trường... Khi đó người học sẽ quyết định nên học trường nào.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081225231549.aspx