Người hùng một thuở của Chrysler

Gốc
Những năm 1970, Chrysler đã từng đứng bên bờ vực phá sản. Và người hùng đem lại sức sống cho Chrysler vào thời điểm đó là Lee Iacocca.

Tin nóng

Tin mới