"Người đặc biệt" đang trên đường trở lại Anh, không phải là một chuyến viếng thăm đội bóng cũ Chelsea mà đích đến của ông là thành...