Người làm nên thành công của trào lưu emoji

Gốc
Cho đến nay đã tròn 18 năm xuất hiện nhưng ngay cả cha đẻ của emoji cũng không thể ngờ 176 emoji nguyên thủy của mình đã phát triển nhanh chóng.

Theo VTV

Tin nóng

Tin mới