Người lao động bị chèn ép

Gốc
Chỉ cần một sơ suất nhỏ hoặc làm phật ý sếp, nhân viên sẽ bị cắt ngang hợp đồng, không báo trước, không giải quyết chế độ, chính sách

Tin nóng

Tin mới