Hỏi: Ngày 7.5.2012 - 7.7.2012 tôi ký hợp đồng thử việc với một công ty Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam. Ngày 9.7.2012 - 9.7.2013 tôi ký tiếp hợp đồng 1 năm. 9.7.2013 - 9.7.2014 tôi ký hợp đồng năm tiếp theo. Đến 15.7.2014 tôi không thấy công ty thông báo ký hợp đồng vô thời hạn. Tôi đã viết đơn xin thôi việc và bắt đầu nghỉ từ 16.7.2014. Công ty thông báo không trả lương tháng 7.2014 và trợ cấp thôi việc cho tôi. Vậy tôi xin nghỉ như trên có đúng luật không? Duy_Quảng (duyquangldp@gmail.com)

Trả lời: Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã được ký 2 hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn cuối cùng kết thúc vào ngày 9.7.2014.

Theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

“. ... Nếu sau khi thời hạn của hợp đồng ký lần thứ hai kết thúc, NSDLĐ và NLĐ phải giao kết hợp đồng mới là hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu không giao kết hợp đồng mới mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Sau khi HĐLĐ ký lần thứ hai kết thúc, bạn vẫn tiếp tục làm việc, công ty không có ý kiến gì khác, hợp đồng lao động giữa công ty và bạn sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Trường hợp bạn viết đơn xin thôi việc và bắt đầu nghỉ việc từ ngày 16.7.2014 không đáp ứng thời hạn báo trước. Theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Bộ luật LĐ 2012, “người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của bộ luật này”.

Do bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động chưa đúng với quy định pháp luật nên căn cứ vào Điều 43 Bộ luật LĐ 2012, bạn sẽ: “1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của bộ luật này”.

Trường hợp bạn muốn nghỉ việc theo khoản 1 Điều 36 (hết thời hạn của hợp đồng) thì bạn nên làm thông báo về việc chấm dứt hợp đồng, trong đó nêu rõ hợp đồng của bạn đã kết thúc vào ngày 9.7.2014. Về ý kiến cá nhân, bạn không có nguyện vọng được tiếp tục làm việc, đề nghị công ty tiến hành các thủ tục để thanh lý hợp đồng và giải quyết chế độ theo đúng quy định của pháp luật. Bạn nên thỏa thuận với người sử dụng lao động để giải quyết tốt nhất quyền lợi của mình.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội)