Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người lớn không gương mẫu, giới trẻ dễ hư hỏng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Hiện nay, công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên từ gia đình còn xem nhẹ, một số bộ phận thanh thiếu niên hư hỏng chủ yếu là do cha mẹ và những người lớn thiếu gương mẫu…

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=80960