Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người lưu giữ những kỷ vật kháng chiến

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Hơn ba năm qua từ khi nghỉ hưu, ông Vũ Đình Lưu dành phần lớn thời gian, lưng vốn... đi tới nhiều vùng trong nước, với ý định tốt đẹp là sưu tầm các kỷ vật để thành lập một bảo tàng về chứng tích chiến tranh, làm sống dậy chiến công và sự hy sinh to lớn của lớp lớp những con người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119471&sub=77&top=43