Người mua vàng nổi giận

Gốc
* Giá vàng lập "đỉnh" mơíChiều 21.2, thị trường vàng biến động mạnh cũng là lúc bức xúc của các nhà đầu tư kinh doanh vàng tại sàn giao dịch vàng Sài Gòn lên đến đỉnh điểm.

Tin nóng

Tin mới