Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người Mỹ sao nhãng bạn bè vì mạng

Báo Nhân Dân
Gốc

NDĐT - Một điều tra mới đây cho thấy, 4/5 người Mỹ trưởng thành không thể sống thiếu internet quá một tuần và 1/3 sẵn sàng bỏ bê bạn bè và vợ/người tình để được lên mạng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105607&sub=72&top=41