Người nặng lòng với sách

Gốc
Cuối tháng 9.2008, Viện Nghiên cứu xã hội TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận một khối lượng sách rất lớn (18.200 cuốn) từ nước ngoài chuyển về bằng đường biển do ông Nguyễn Tiến Văn trao tặng.

Tin nóng

Tin mới