Người ngay không sợ kẻ gian

Gốc
Tâm lý “người ngay sợ kẻ gian” xuất hiện trong một xã hội mà ở đó còn có ngang trái, bất công, người dân chưa yên tâm, chưa thực sự có cảm giác an toàn trong vòng tay bảo vệ của công lý, luật pháp...

Tin nóng

Tin mới