Việt Nam đang đi vào hội nhập, kinh tế ngày một phát triển, cuộc sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Thế nhưng, song hành với sự phát triển ấy, hố ngăn cách giàu nghèo củng ngày một nới rộng ra.