Theo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII mới được sửa đổi, bổ sung, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sẽ phải thực hiện kê khai tài sản.

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trung ương đã thảo luận và thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Quy chế mới nội dung cơ bản vẫn như trước và sửa đổi, bổ sung thêm một số điểm như việc kiểm tra, giám sát về kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý…

Đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải thực hiện kê khai tài sản gồm: các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở trung ương, địa phương tùy theo từng chức vụ, kể cả người đã nghỉ hưu.

Nguoi nghi huu van phai ke khai tai san - Anh 1

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Cụ thể, cán bộ khi còn đang công tác thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì khi thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc đã nghỉ hưu vẫn do các cấp này xem xét cho ý kiến về một số vấn đề, cụ thể như ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, đứng ra lập hội và làm người đứng đầu các hội, đi nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Theo thông tin từ Hội nghị trung ương lần thứ 3, Thanh tra Chính phủ đang lấy ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Trong đó có vấn đề kiểm soát tài sản thu nhập, dự thảo đã bổ sung quy định về cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm: Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Thanh tra Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước...

M.Châu

baothoidai