Có thể nói, trong lịch sử âm nhạc VN, hiếm có một nhạc sĩ sáng tác ca khúc nào có nhiều tác phẩm gây được ảnh hưởng lâu dài và sâu rộng trong lòng quần chúng bằng Trịnh Công Sơn