Người Nhật Bản bi quan về kinh tế

Gốc
Phần lớn người Nhật tham gia cuộc điều tra mới nhất cảm thấy bi quan về nền kinh tế và cho rằng ý kiến dân chúng chẳng có tác dụng gì lên chính sách kinh tế của chính phủ.

Tin nóng

Tin mới