Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người nữ thương binh30 năm gắn bó với công tác hội

Gốc

ND - Là thương binh với thương tật hạng 2/4, nhưng 30 năm qua chị Danh Thị Huệ vẫn "đứng mũi chịu sào" để đưa các phong trào của phụ nữ xã nghèo Thạch Phước, huyện Rồng Giềng (Kiên Giang) đi lên.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125801&sub=51&top=37