Người nước ngoài có chân trong Hội đồng Quản trị FPT

Gốc
Ngày 29/3/2009, Công ty Cổ phần FPT (FPT-HOSE) đã công bố nghị quyết hội đồng cổ đông năm 2009...

Tin nóng

Tin mới