Hỏi:

small_5076.jpg Tôi có người bạn nước ngoài, muốn đầu tư vào Việt Nam. Tôi muốn nhờ chuyên mục hỏi đáp của quý báo tư vấn hộ, người nước ngoài như bạn tôi thì có thể đầu tư vào nước mình theo những hình thức nào để chúng tôi tham khảo. Hỏi: Tôi có người bạn nước ngoài, muốn đầu tư vào Việt Nam. Tôi muốn nhờ chuyên mục hỏi đáp của quý báo tư vấn hộ, người nước ngoài như bạn tôi thì có thể đầu tư vào nước mình theo những hình thức nào để chúng tôi tham khảo. Trả lời: Hiện nay, Nhà nước Việt Nam rất khuyến khích và tạo điều kiện cho những người nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Luật Đầu tư ban hành 29/11/2005 quy định rất đa dạng về những hình thức người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Anh có thể lựa chọn hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp vào Việt Nam. 1/ Các hình thức đầu tư trực tiếp được quy định tại Điều 22, Luật Đầu tư bao gồm: - Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn nhà đầu tư nước ngoài - Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài; - Đầu tư theo hình thức Hợp đồng BBC, hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO, Hợp đồng BT; - Đầu tư phát triển kinh doanh (mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, năng lực kinh doanh; đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường) - Mua cổ phần, góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư - Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp Trường hợp anh lựa chọn đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế và đây là lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam thì anh phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý về đầu tư để được cấp giấy chứng nhận về đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Khoản 1 điều 50 Luật Đầu tư). 2/ Các hình thức đầu tư gián tiếp vào Việt Nam được quy định cụ thể tại Điều 26 Luật Đầu tư bao gồm: - Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các loại giấy tờ có giá khác - Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán - Thông qua các định chế tài chính trung gian khác. Câu hỏi anh gửi cho chúng tôi không nói rõ là bạn anh muốn đầu tư làm ăn trong lĩnh vực nào nên chúng tôi chỉ có thể tư vấn cho anh trên cơ sở những quy định chung của pháp luật.