Người phá thai dễ bị lupus ban đỏ

Gốc
Ngày càng có nhiều người bị lupus ban đỏ hệ thống do số nạo phá thai tăng. Bệnh này gây nhiều tổn thương ở nội tạng và có thể làm chết người.

Tin nóng

Tin mới