Câu chuyện này có một khởi đầu khá bình thường. Nhà thiên văn học người Anh Antony Hewish – rất nổi tiếng hồi thập niên 60 của thế kỷ trước – bảo cô học trò đã tốt nghiệp của ông là Jocelyn Bell tự chế tạo một kính thiên văn để quan sát bầu trời và tìm kiếm những chuẩn tinh mới.