Có được tính thời gian tham gia BHXH?

Có được tính thời gian tham gia BHXH?

Hoàng Minh Hà (haminhhoang91@gmail.com) hỏi: Tôi đang trong thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, đến tháng...

18 liên quan

Nghỉ ốm đau quá số ngày quy định, tính đóng BHXH thế nào?

Nghỉ ốm đau quá số ngày quy định, tính đóng BHXH thế nào?

Ông Phạm Quang Thuận (Quảng Nam) hỏi: Người lao động nghỉ ốm hơn 14 ngày làm việc trong tháng, có chứng từ...

18 liên quan

Chế độ cho lao động đang nghỉ thai sản khi công ty giải thể

Thời gian nghỉ thai sản sau khi chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động sẽ không được tính là thời gian...

18 liên quan

Sinh con thứ 3 có được hưởng chế độ thai sản?

Bà Nguyễn Minh Hạnh (Hà Nội) hỏi, trường hợp người lao động đã đóng BHXH được 3 năm và hiện chuẩn bị sinh...

18 liên quan

Chưa đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Lâm Hồng Đức (huyện Nhà Bè, TP HCM) hỏi: Tôi đóng BHXH được 6 tháng. Hiện tôi đang mang thai nhưng do công...

18 liên quan

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi phải nghỉ dưỡng thai

Bà Hồng Đức (Bình Dương) đóng BHXH tại công ty được 6 tháng. Bà đang mang thai, muốn xin nghỉ việc sớm để...

18 liên quan