Sẽ có giải pháp phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Sẽ có giải pháp phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) lần này đưa ra quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải xây dựng và...

6 liên quan

Có thể xử lý kỷ luật vắng mặt NLĐ?

Có thể xử lý kỷ luật vắng mặt NLĐ?

Lê Nhật Huy (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: Khoản 12, điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị...

6 liên quan

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của người lao động

Tổng công ty của bà Đào Huyền Trang có trụ sở chính tại TPHCM. Tổng giám đốc có văn bản ủy quyền giám đốc...

6 liên quan

GIỚI CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CẦN CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CÁC BÊN TRONG DỰ ÁN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ( SỬA ĐỔI)

6 liên quan

TĂNG GIỜ LÀM THÊM CẦN TRẢ LƯƠNG THEO LŨY TIẾN

Thời gian vừa qua, Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đã và đang được dư luận quan tâm với đề xuất của Chính...

6 liên quan

Lao động nước ngoài chuyển công ty, cấp giấy phép thế nào?

Công ty TNHH Seedon Partners (TPHCM) đăng ký và được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài ở vị trí...

6 liên quan