Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người tận tình vì lớp trẻ và khối đại đoàn kết dân tộc

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Trong cuộc đời tham gia hoạt động cách mạng gần 50 năm, có nhiều sự kiện để nhớ - nhớ rồi lại quên, không thể nhớ hết được. Riêng sự kiện lần đầu tiên gặp gỡ đồng chí Võ Văn Kiệt (tôi thường gọi chú Sáu Dân) thì tôi cứ nhớ mãi - nhớ như chuyện mới xảy ra...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.36466.qdnd