Tìm giải pháp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường

Tìm giải pháp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường

Đặc sắc Thực hành Then

Đặc sắc Thực hành Then

Ngăn chặn biến tướng, lệch lạc trong thờ Mẫu

Ngăn chặn biến tướng, lệch lạc trong thờ Mẫu

Sơn La vinh danh 'Nghệ thuật xòe Thái'- di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Sơn La vinh danh 'Nghệ thuật xòe Thái'- di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Ghi danh không phải là 'bảo bối' để bảo tồn di sản

Ghi danh không phải là 'bảo bối' để bảo tồn di sản

Hà Giang đón nhận Bằng ghi danh Di sản thực hành Then

Hà Giang đón nhận Bằng ghi danh Di sản thực hành Then

Hà Giang đón nhận Bằng ghi danh Di sản thực hành Then

Hà Giang đón nhận Bằng ghi danh Di sản thực hành Then

11 tỉnh có thực hành di sản Then đẩy mạnh hợp tác và phát triển du lịch

11 tỉnh có thực hành di sản Then đẩy mạnh hợp tác và phát triển du lịch

Thực hành Then là Di sản văn hóa phi vật thể

Thực hành Then là Di sản văn hóa phi vật thể

Lễ đón bằng ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Lễ đón bằng ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Lễ đón Bằng ghi danh 'Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam' ở Tuyên Quang

Hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Lễ đón Bằng ghi danh 'Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam' ở Tuyên Quang

Trao Bằng ghi danh 'hát Then' là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Trao Bằng ghi danh 'hát Then' là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Di sản Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được thế giới ghi danh

Di sản Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái được thế giới ghi danh

Hình ảnh Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh Thực hành Then

Hình ảnh Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh Thực hành Then
Hình ảnh Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh Thực hành Then
Hình ảnh Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh Thực hành Then

Hình ảnh Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh Thực hành Then

Thực hành Then: Sự công nhận của thế giới và cách bảo tồn, phát huy của Việt Nam

Thực hành Then: Sự công nhận của thế giới và cách bảo tồn, phát huy của Việt Nam

Việc ghi danh hát Then chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam

Việc ghi danh hát Then chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho Việt Nam

Vinh danh 'Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam'

Vinh danh 'Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam'

Đón Bằng ghi danh thực hành Then của Việt Nam là di sản văn hóa của nhân loại

Đón Bằng ghi danh thực hành Then của Việt Nam là di sản văn hóa của nhân loại