Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người thu nhập thấp được thuê nhà xã hội ít nhất 10 năm

Báo Công Thương
Gốc

Bộ Xây dựng mới ban hành Thông tư hướng dẫn về giá nhà ở sinh viên, nhà cho người thu nhập thấp. Theo đó, chủ đầu tư được tính lợi nhuận tối đa là 10% giá trị công trình và không được tính các chi phí được Nhà nước ưu đãi vào giá cho thuê nhà ở như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế.

Nhà cho người có thu nhập thấp CôngThương - Các chi phí dịch vụ nằm trong giá cho thuê nhà ở bao gồm: bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, diệt côn trùng và các dịch vụ khác (nếu có) được quy định cụ thể trong hợp đồng thuê nhà ở. Với nhà ở xã hội được bán trả góp thì người mua và bên bán tự thỏa thuận nhưng tối thiểu là 10 năm, nhà thuê cũng có hợp đồng ít nhất 10 năm. Theo DDDN Nhà cho người có thu nhập thấp

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/doi-song/nguoi-thu-nhap-thap-duoc-thue-nha-xa-hoi-it-nhat-10-nam/32/0/18322.star