Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người thực hiện trợ giúp pháp lý

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 23-6-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2007 đã dành Chương IV quy định về người thực hiện trợ giúp pháp lý. Theo quy định tại Điều 20 luật này, người thực hiện trợ giúp pháp lý là Trợ giúp viên pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106086&sub=67&top=40