Theo dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện mà Bộ Công thương đang lấy ý kiến, căn cứ vào sổ đăng ký tạm trú, cứ 4 người thuê nhà sẽ được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.

Đối với trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà đăng ký tạm trú từ 12 tháng trở lên thì chủ nhà (hoặc đại diện người lao động, sinh viên thuê nhà) trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện với bên bán điện. Trường hợp người thuê nhà không ký hợp đồng trực tiếp với bên bán điện thì chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hóa đơn tiền điện hàng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành cộng thêm 10% phí tổn thất, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung.

Tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký một hợp đồng mua bán điện duy nhất, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm xuất trình sổ tạm trú của người thuê nhà. Đối với trường hợp cho hộ gia đình thuê: Chủ nhà trực tiếp ký hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có bảo lãnh thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức.

Nùng Thị Bún