Người tiên phong trong lĩnh vực cung cấp tin qua mạng

Gốc
10 năm trước, nhà báo Nguyễn Phạm Mười lập một nhóm chuyên dịch tin tức từ báo chí Việt Nam sang tiếng Anh. Nhóm biên dịch này là đơn vị đầu tiên chuyên cung cấp tin cho người nước ngoài qua email.

Tin nóng

Tin mới