(HNM) - Xu thế hội nhập đã làm đa dạng hóa xuất xứ của sản phẩm trên phạm vi toàn cầu. Nhưng, thực tế có không ít cơ quan, cá nhân vẫn chưa  hiểu biết thực sự về xuất xứ hàng hóa để ứng xử hợp lý. Để bạn đọc hiểu rõ hơn, PV báo Hànôịmới đã trao đổi với bà Trần Thị Thu Hương, Phó Trưởng ban Ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)  về vấn đề này.