(SGGP). – Nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2012, Bộ TN-MT đã tặng giải thưởng Biển xanh quê hương năm 2012 và bằng khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên biển đảo Việt Nam.

(SGGP). – Nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2012, Bộ TN-MT đã tặng giải thưởng Biển xanh quê hương năm 2012 và bằng khen cho 9 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên biển đảo Việt Nam.

Trong đó, nhà nghiên cứu Phan Thuận An, cán bộ hưu trí, ở phường Phú Hiệp, TP Huế được tặng giải thưởng vì có một số bài viết cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, ven biển, hải đảo. Đặc biệt, nhà nghiên cứu Phan Thuận An đã tặng Bộ Ngoại giao Việt Nam 2 tờ Châu bản có nội dung khẳng định triều đình nhà Nguyễn thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa; góp thêm bằng chứng lịch sử để đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Tờ Châu bản thứ nhất đề ngày 15 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 13 (3-2-1939) truy tặng Huy chương Long tinh của Nam triều cho ông Liuis Pontan, Chánh cai đội thượng hạng nhất của đội lính khố xanh trú đóng tại đảo Hoàng Sa qua đời do bệnh nặng trong quá trình công tác tại Hoàng Sa.

Tờ Châu bản thứ 2 đề ngày 27 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 13 (15-2-1939) tặng Huy chương Long tinh cho đơn vị lính khố xanh ở Trung kỳ đã có công trong việc dẹp loạn ở miền núi và lập đồn thủ ở đảo Hoàng Sa.

V.THẮNG