Người tìm việc ngày 13.12.2007

Gốc
Khu vực Hà Nội: Nguyễn Trọng Long (nam), NS 1953, TN trung cấp Du lịch ngành nấu ăn. Trên 20 năm KN nấu ăn Âu, Á tại một số khách sạn, nhà hàng lớn ở Hà nội, làm được các món ăn Âu, Á, các loại bánh ngọt.

Tin nóng

Tin mới