Trở về từ cuộc thi Hoa khôi trí tuệ, Trang Coco dường như mang theo nhiều điều không vui.