Sếp của công ty điện lực trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên kỹ thuật. Có 3 thí sinh vào dự tuyển. Khi được hỏi: “Bằng cách nào để tiết kiệm điện?”, thí sinh thứ nhất trả lời:

- Muốn tiết kiệm điện, trước hết phải vận động người dân sử dụng các thiết bị công suất tiêu thụ nhỏ mà lại có hiệu suất lớn. Giờ cao điểm cần tắt đi những phụ tải không thật cần thiết... Sếp lắc đầu ngắt lời: - Thôi, thôi! Điện lực không phải cơ quan tuyên truyền! Thí sinh thứ hai trả lời: - Về kỹ thuật, phải nâng cao hệ số “cốtphi”, phải dùng loại dây dẫn có điện trở thấp và bố trí đường dẫn ngắn nhất, tránh lòng vòng, vỏ bọc thật tốt, tránh rò rỉ khi bị nước mưa... Sếp cười khẩy: - Chuyện “cốt-phi” xưa rồi, chẳng ai thèm quan tâm. Ở ta chưa có tiền lệ khen thưởng hay xử phạt trong việc tiết kiệm hay lãng phí điện. Xa thực tế! Thôi, không tuyển! Người thứ ba quyết đoán, khẳng định: - Để tiết kiệm điện, cách tốt nhất là tăng giá liên tục, cúp, cúp và... cúp! Sếp tuyên bố: - Anh trúng tuyển! Theo TTC