Theo quy định mới ban hành của Chính phủ, Nhà nước sẽ có chính sách xã hội trong việc an táng đối với các đối tượng đặc biệt.