Người Việt ở Lyon sâu nặng tình yêu quê hương

Gốc
Trong những năm qua, cộng đồng người Việt ở thành phố Lyon (Pháp) đã vượt qua những khó khăn, đoàn kết chặt chẽ, có nhiều hoạt động giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng về Tổ quốc.

Tin nóng

Tin mới