Sau nhiều năm định cư trên đất Mỹ, cộng đồng người Việt giờ đây đã tạo dựng được vị thế đáng kể trên nhiều lĩnh vực, kể cả trong chính trường.