Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Người xuất khẩu "thiền Việt"

Gốc

Người đàn ông trên 79 tuổi đang thực hiện một công trình rất lạ, đó là thêu những bản dịch bài kệ Cáo tật thị chúng của Mãn Giác thiền sư ra hơn 10 thứ tiếng khác nhau để giới thiệu với du khách.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/1/25/223986.tno