Giadinh.net - Một giai thoại mà bạn bè Dương Tường cho rằng nó bộc lộ rõ nhất cái sự điên của ...