Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nguồn kinh phí hỗ trợ dầu thắp sáng cho các hộ nghèo

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 52/2008/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124572&sub=127&top=39